Skip to content Skip to footer

Volontiraj

Jedan od glavnih faktora koji utiče na to da li ljudi volonitraju ili ne je da li ih je neko pozvao da volontiraju. Mi Vas pozivamo da volontirate. Možeš da volontiraš na različite načine,…

Read More