Skip to content Skip to footer

Kako prepoznati diskriminaciju na radu?

Diskriminacija predstavlja neopravdano pravljenje razlike, nejednako postupanje ili isključivanje pojedinaca ili grupe lica na osnovu nekog stvarnog ili pretpostavljenog ličnog svojstva, zbog kojeg se pojedinac ili grupa lica stavlja u nepovoljniji položaj u…

Read More

Šta je sve zlostavljanje na radu

Zlostavljanje jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja…

Read More

Kako prepoznati zlostavljanje na radu?

Zlostavljanje na radu (mobing) označava psihičko zlostavljanje ili teror na radnom mestu, odnosno moralno zlostavljanje, šikaniranje, iživljavanje i slično ponašanje nad zaposlenima. Vršioci mobinga mogu biti kolege zaposlenog ili grupa zaposlenih  ili nadređeni,…

Read More

Zlostavljanje na radu – Mobing

Zlostavljanje na radu je česta  pojava koja nažalost prati  sve profesije. Iako je u Srbiji zlostavljanje na radu zabranjeno posebnim zakonom, i pored postojanja zakona praksa prijavljivanja mobinga i njegovog suzbijanja nije adekvatna. Zabrana…

Read More