Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ukoliko se nađete u situaciji da zbog virusa Covid-19 morate da budete u  samoizolaciji vaša prava u pogledu nadoknade zarade su jasna.

Zaposleni koji je u samoizolaciji, a kome je nadležni organ izdao odluku o samoizolaciji ili karantinu, ima pravo na naknadu zarade.

Minimalna naknada zarade na koju zaposleni u takvoj situaciji ima pravo, jeste prosečna zarada koju je ostvario u prethodnih 12 meseci i određuje se u visini 65% od osnova za naknadu zarade. Poslodavac može isplatiti i veći iznos naknade zarade zaposlenom ukoliko je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu.

Pravo na ovu nadoknadu građani mogu da izgube samo ukoliko zloupotrebljavaju pravo na korišćenje odsustvovanja sa posla zbog privremene sprečenosti, na primer ako prekrše obavezu samoizolacije.

U aprilu 2020. godine Vlada je donela zaključak kojim preporučuje poslodavcima da, ukoliko zaposleni odsustvuje sa posle zato što je  zaražen zbog neposrednog izlaganja riziku tokom obavljanja posla i radnih zadataka, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

Kao i u ostvarivanju svih drugih prava, u slučaju samoizolacije posebno je ugrožen veliki broj građana koji rade u sivoj zoni, bez ugovora o radu. Oni u slučaju samoizolacije nemaju pravo na nadoknadu i u potpunosti zavisi od odluke poslodavca, da li će ili ne prestati da im isplaćuje zaradu.

Dva česta problema u praksi :

Tokom vanrednog stanja zaposleni su u više navrata prijavljivali da poslodavci teraju radnike kojima je određena samoizolacija od 14 dana da dolaze na posao.  Prema zakonu, radnici takve naredbe ne samo da mogu već i treba da odbiju, ali u praksi pritisak poslodavca i strah od otkaza jasno pokazuju kolika je ranjivost i ugroženost zaposlenih.

Na početku vanrednog stanja doktori nisu izdavali doznake već su građani pozivali telefosnki broj i na taj način bili upućeni da ostanu kod kuće. Nisu svi poslodavci doneli formalnu odluku šta da rade u takvim situacijama, a neki su odlučili da to odsustvo vode kao godišnji odmor. Ipak  tumčeći Zakon o radu i Objašnjenje prava i obaveza radnika i poslodavaca koje je izdalo Ministarstvo to nije  adekvatno rešenje.


Leave a comment