Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

[srpski ispod]

More than half of LGBTI high school students have experienced some form of violence related to sexual orientation or gender identity, and as many as 54.3% of students have experienced violence in the last year – according to research conducted by IDEAS. Violence can be very common, and it is especially alarming that every tenth student who has experienced violence related to sexual orientation or gender identity is exposed to violence almost every day. Violence is mostly psychological (64.8%), followed by physical (10.1%) and sexual (2%). It is encouraging that half of the respondents (52.7%) think that there is a teacher in their school who they could talk with about things related to sexual orientation, so those teachers can be a resource for LGBTI organizations as a person of trust who are sensitized to work on sensitive topics with LGBTI students. On the other hand, it is necessary to further strengthen the capacity of the school to work with LGBTI students, especially school psychologists who should be the first person to be addressed by an LGBTI student. Strengthening the capacity of the teachers is the focus of the guidelines of the organization “Izađi” in the document “Schools safe for all” published this year. This organization emphasizes the importance of an affirmative approach, primarily in language and words that are used in the classroom, but also responding to anti-LGBT behavior in the classroom or society, which informs students that homo/transphobia is not tolerated, and that this professor is a resource to support LGBTI students.

LGBTI i obrazovanje

Više od polovine LGBTI srednjoškolaca doživelo je neku vrstu nasilja koja je pozvezana sa seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom, a čak 54,3% učenika nasilje je doživelo u poslednjih godinu dana – podaci su istraživanja koje je sproveo IDEAS. Nasilje može biti vrlo učestalo, a posebno je alarmantan podatak da je svaki deseti učenik koji je doživeo nasilje zato što je LGBTI nasilju izložen gotovo svakodnevno. U najvećoj meri nasilje je psihološko (64,8%), potom fizičko (10,1%) i seksualno (2%). Ohrabrujuć je podatak to što polovina ispitanika (52,7%) smatra da u školi postoji nastavnik sa kojim bi mogli da razgovaraju o stvarima koje su povezane sa seksualnom orijentacijom, tako da je targetiranje ovih nastavnika dobar put kako bi svaka škola imala osobu od poverenja za rad na osetljive teme sa LGBTI učenicima. Sa druge strane, potrebno je dodatno ojačati kapacitete škole za rad sa LGBTI učenicima, posebno školskih psihologa koji bi trebalo da budu prva osoba kojoj se LGBTI srednjoškolac obrati. Jačanje kapaciteta nastavnog kadra u fokusu je smernica i organizacije “Izađi” u dokumentu “Škole bezbedne za sve” objavljenom ove godine. Ova organizacija naglašava ključnost afirmativnog pristupa, pre svega jezika koji se koristi i reči, ali i reagovanja na antiLGBT ponašanje u odeljenju ili društvu, čime se daje do znanja učenicima da se homo/transfobija ne toleriše, a da je taj profesor resurs da podršku LGBTI učenicima.


Leave a comment