Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Portal IPOSTUJ.ME je deo kampanje UVEK SVOJI koji je pokrenuta u okviru projekta „Dostojanstvo na radu – podrška razvoju diverziteta na radu i unapređenju zaštite socio-ekonomskih prava“. Projekat partnerski realizuju Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Gej lezbejski info centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA. 

Sam projekat ima za cilj da unapredi socio-ekonomska prava LGBTI građana i građanki u oblasti rada i zapošljavanja, kroz unapređenje inkluzivnosti radne sredine, povećanje svesnosti LGBTI građana o građanki o njihovim pravima i mehanizmima zaštite i direktnu podršku LGBTI zaposlenima u slučajevima diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Kampanja UVEK SVOJI pokrenuta je u okviru projekta kako bi se podigla svest poslodavaca i LGBTI građana i građanki o zaštiti od diskriminacije i zlostavljanja na radu i konceptu diverziteta i inkluzivne radne sredine. Portal IPOSTUJ.ME kreiran je kako bi se olakšala dostupnost:

  • Informacija građanima i građankama o tome šta je diskriminacija i zlostavljanje na radu i kako mogu da se zaštite od diskriminacije i zlostavljanja;
  • Informacija o položaju LGBTI građana i građanki na tržištu rada, dobrim i lošim praksama poslodavaca;
  • Besplatne pravne podrške.

Portal ISPOSTUJ.ME LGBTI građanima i građankama nudi kako informacije, tako i direktnu podršku u suprotstavljanju diskriminaciji i zlostavljanju na radu.

Podršci možete pristupiti u rubrici KONTAKT. Sve informacije koje sa nama podelite su tajne i niko osim osoba uključenih u Vašu podršku neće znati detalje Vašeg slučaja, niti će se podaci koristiti na bilo koji drugi način osim za pružanje podrške. Ukoliko nam se obratite možemo Vam pomoći:

  • Da prepoznate da li ste bili diskriminisani, odnosno zlostavljani na radu;
  • Da se informišite detaljno o svim postupcima koje možete preduzeti i da nađemo zajedno način kako da se zaštite od diskriminacije ili zlostavljanja, a u skladu sa Vašom percepcijom situacije u kojoj se nalazite;
  • Da pokrenete mehanizme na nivou organizacije u kojoj radite, kako bi se zaštitili od diskriminacije i zlostavljanja;
  • Da se obratite Povereniku za zaštitu ravnopravnosti;
  • Da se pripremite za pokretanje sudskog postupka.